คลังเก็บหมวดหมู่: บทความ

การติดตั้งโปรแกรม | Install Program

ก่อนอื่นผู้ใช้ต้องทำจัดเตรียมและสำรวจเครื่องคอมพวิเตอร์ ที่จะใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius ก่อนโดยเครื่องนั้นจำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office 2007 ขึ้นไปนะครับ

ต้องเป็นเวอร์ชั่น 2007 หรือใหม่กว่านะครับ ถ้าเก่ากว่า โปรแกรมจะไม่รองรับและไม่สามารถใช้งานได้ และรายละเอียดความต้องการขั้นต่ำมีดังนี้

ใช้ได้กับ Windows XP Service Pack 3 , windows 7 , windows 8 , windows 10
ต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 500 MB
CPU ความเร็ว 1.4 GHz ขึ้นไป
RAM 1 GB ขึ้นไป

หลังจากนั้นให้ทำการใส่แผ่นติดตั้ง และทำตามขั้นตอนเลยครับ

ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius

1. ทาการเรียกโปรแกรมตัวติดตั้ง ไฟล์ชื่อ CarcareGenius_1.0_setup.exe (ตัวเลข 1.0 อาจเปลี่ยนไปตามตัวเลขเวอร์ชั่นของโปรแกรม )

file_setup

2. โปรแกรมจะทาการ Extract file เพื่อทาการติดตั้งดังรูป

install-2

 • หากยังไม่มีการติดตั้ง Microsoft .Net Framework 4.0 จะปรากฎหน้าจอดังรูป

install-3-1

 • กดปุ่ม Install เพื่อทาการติดตั้ง

install-3-2

3. โปรแกรมแสดงหน้าจอการติดตั้ง ให้กดปุ่ม Next >

install-3

4. อ่านข้อตกลง/สัญญา ตามที่แสดง ยินดียอมรับตามข้อตกลงให้เลือก I accept the terms in the license agreement และกดปุ่ม Next >

install-4

5. ใส่ User Name และ Organization หลังจากนั้นกดปุ่ม Next >

install-5
6. จะปรากฎหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม Install

install-6

7. โปรแกรมจะทาการติดตั้ง Carcare Genius ดังรูป

install-7

8. กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

install-8

9. ในกรณีที่เป็น Windows 7 หรือใหม่กว่าขึ้นไป
เมื่อโปรแกรม Carcare Genius ถูกเรียกขึ้นมา ให้ทาการปิดโปแกรม แล้วไปที่ desktop คลิกขวาที่ไอคอน Carcare Genius เลือก Properties หลังจากนั้น เลือกที่ Compatibility

install-9

ในหัวข้อ Privilege Level ให้ทาการเลือก Run This Program as an administrator หลังจากนั้นกดปุ่ม OK

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius  ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน โดยเปิดจากหน้าจอ Desktop หรือ ไปที่ start >> All Program >> Createsoft >> Carcare Genius

การอัพเดท โปรแกรม

เมื่อมีการออกตัวอัพเดท หรือออก Patch เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
ทางเราจะส่งอีเมล์แจ้งให้กับลูกค้ารับทราบ พร้อมกับรายละเอียดในการปรับปรุงต่างๆ
โดยการอัพเดทนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นครับ

ประโยชน์ที่จะได้รับ ?

report-6   report-2

เมื่อใช้โปรแกรม Carcare Genius

 • เก็บบันทึก การขายสินค้า หรือ การบริการ ในแต่ละวัน  ทำให้มั่นใจได้เรื่องการเก็บเงินต่างๆ
 • รู้ถึง ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ที่แท้จริง  ในแต่ละเดือน  เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มลด รายรับ รายจ่ายต่างๆ
 • มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยในการบริหารธรุกิจคาร์แคร์  เช่น  สินค้าตัวไหนขายดี  , สินค้าตัวไหนที่ต้องสั่งซื้อ  หรือ  การบริการแบบไหนที่ลูกค้าใช้บริการมากที่สุด
 • ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการ ในแต่ละช่วงเวลา
 • การทำงานสะดวกสบาย และเป็นระบบมากขึ้น  สามารถตรวจสอบได้
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความทันสมัย

report-4   SEO-icon

วิธีการสั่งซื้อ

shop-cart-icon

 •  เริ่มต้นทำรายการสั่งซื้อ โดยติดต่อของสั่งซื้อได้ที่   092-916-1573  หรืออีเมล์  sale@createsoft.co.th
 • ทางเราจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ และแจ้งวิธีการชำระเงิน ให้ทางอีเมล์ ที่แจ้งไว้
 • ลูกค้าทำการโอนเงิน ผ่านทาง  ATM หรือ Internet Banking ต่างๆ
 • หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการโอนเงิน  ทางอีเมล์     โดยบอกรายละเอียด วัน เวลา และธนาคารที่โอน ทางเราจะตรวจสอบเงินผ่านทาง online banking ตามที่ลูกค้าแจ้งมา ถ้าไม่พบยอดจะติดต่อลูกค้าทันที
 • ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงิน  กรุณาแจ้งด้วย โดยแจ้งชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และ ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ
 • หลังจากตรวจสอบการโอนเงินแล้ว  ลูกค้าจะได้รับอีเมล์  ยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย  ทางเราจะจัดส่ง CD โปรแกรม พร้อมคู่มือต่างๆ ให้ทางไปรษณีย์  (EMS) หรือ ติดตั้งแบบออนไลน์ ผ่านทาง Team Viewer

คุณสมบัติต่างๆของ โปรแกรม Carcare Genius

report-1

ความสามารถรองรับการทำงาน

 • รองรับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อ
 • รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่าน Barcode
 •  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินได้ (เพิ่มเติม)

การทำงานต่างๆ

 • สามาถขายสินค้า / บริการ ทั้งแบบเงินสด เครดิต
 • ระบบลูกหนี้ เรียกดู ยอดค้างชำระ , ยอดชำระแล้ว ได้
 • ระบบคำนวน กำไร ขาดทุน ในแต่ละเดือน
 • มีระบบบันทึกรายจ่าย
 • กำหนดสินค้า / บริการ ได้ไม่จำกัด
 • รองรับการขาย / บริการ แบบ Barcode
 • พิมพ์ใบรับรถ , พิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ หรือ แบบเต็ม
 •  ทำรายการชำระเงิน แบบไม่ระบุลูกค้าได้
 • สามารถพักการขาย และ เรียกคืนการขายได้
 • แสดงรูปสินค้า หน้าชำระเงิน

รายงานต่างๆ เช่น

 • รายงานสรุปประจำวัน
 • รายงานวิเคราะห์สินค้าและบริการ
 • รายงนสรุปการเข้าใช้บริการของลูกค้า
 • รายงานสินค้า
 • รายงาน งบ กำไร – ขาดทุน
 • รายงานสรุปการเข้าใช้บริการล้างรถ
 • รายงานสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระ
 • รายงานการปรับสต๊อคสินค้า
 • รายงานการรับสินค้า

Untitled-8      Untitled-7 Untitled-6      Untitled-5 Untitled-4      Untitled-3

สนใจ ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นทดลอง  คลิกที่นี่

 

About Carcare

Logo-1โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับธุรกิจคาร์แคร์ของคุณ

ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย  ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการธุรกิจคาร์แคร์  ที่กำลังมองหา

โปรแกรมมาใช้งาน เพื่อช่วยในเรื่องการบริหารจัดการ  รวมถึงการสรุปข้อมูลต่างๆ

เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการแข่งขัน