หน้าจอ-ชำระเงิน

หน้าจอ ชำระเงิน ผู้ใช้สามารถ กรอกเลขทะเบียนรถ เพียงบางส่วน โปรแกรมจะดึงข้อมูลลูกค้า ที่เคยเข้ามาใช้บริการมาให้เลือก เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งาน  หรือ สามารถทำการขาย โดยไม่ระบุลูกค้าได้

หน้าชำระเงิน-2

  •  สามารถพักการขาย ที่ทำอยู่  และเรียกขึ้นมา(คืนการขาย) ทำการขายในภายหลังได้
  • ในการขายสินค้า สามารถเลือดดูรายการสินค้าได้ที่ TAB สินค้า ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินค้าพร้อมรูปประกอบ ยี่ห้อ รุ่น  หรือ ยิงบาร์โค๊ดสินค้าได้โดยตรง
  • ในแต่ละรายการขายสินค้า/บริการ  สามารถระบุ จำนวนที่ต้องการได้  ในกรณีที่ซื้อมากกว่า 1 รายการ
  • สามารถแก้ไข ราคา ของสินค้าและบริการได้  (ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงราคา ในแต่ละรายการได้)
  • ออกใบเสร็จอัตโนมัติ เมื่อทำการรับเงิน  ( สามารถ เปิด – ปิด การออกใบเสร็จอัตโนมัติได้ที่หน้า ตั้งค่าโปรแกรม )
  • รองรับการขายแบบค้างชำระ  ( สามารถ เปิด – ปิด ระบบลูกหนี้ ได้ที่หน้า การตั้งค่าโปรแกรม )

ใส่ความเห็น