การกำหนดรายการล้างรถ / บริการต่างๆ

กำหนด รายการ ล้างรถ หรือ บริการต่างๆ  ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลไปแสดงที่หน้าจอชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้เลือกทำรายการขาย ได้อย่างถูกต้อง

กำหนดรายการ

การกำหนดรายการนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ บริการต่างๆของแต่ละร้านคาร์แคร์ได้ เช่นบางร้านมี  บริการนวดเท้า ,  กาแฟ  หรือบริการอื่นๆ  ก็สามารถกำหนดเข้าไปในรายการได้

ใส่ความเห็น