หน้าจอ ใบรับรถ

หน้าจอ ใบรับรถ ในการรับรถที่เข้าใช้บริการ ผู้ใช้สามารถเลือก หรือ ทำการค้นหาข้อมูลลูกค้า ได้โดยง่าย โดยการใส่ ทะเบียนรถ หรือ ชื่อ เพียงบางส่วน โปรแกรมก็จะแสดงข้อมูลลูกค้าที่เคยเข้าใช้บริการขึ้นมา และยังแสดงประวัติการเข้าใช้บริการ 5 ครั้ง หลังสุด ของลูกค้าแต่ละคนได้อีกด้วย

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ใบรับรถ ประวัติการใช้บริการ

 

 

ใส่ความเห็น