การเอ็กซ์ปอร์ตรายงาน

โปรแกรม Carcare Genius มีรายงานต่างๆมากมาย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารร้านคาร์แคร์ของคุณ

รายงานต่างๆนั้น สามารถบันทึก หรือ เอ็กซ์ปอร์ต ออกมาได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น Word , Excel , PDF , RTF ได้ในตัวโปรแกรม  ทำให้การทำงานคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

โดยเลือก เอ็กซ์ปอร์ต รายงาน จากหน้าจอรายงานที่ใช้งานอยู่ได้ทันที 

Untitled-4

ใส่ความเห็น