การตั้งค่า การพิมพ์ใบรับรถ แบบเต็ม – แบบย่อ

ในการพิมพ์ใบรับรถ โปรแกรม Carcare Genius สามารถกำหนดได้ว่า ให้พิมพ์รูปแบบเต็ม หรือ แบบย่อ

ซึ่งสามารถกำหนดได้ที่ การตั้งค่าโปรแกรม  ขั้นตอนดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู ตั้งค่าระบบ แล้วเลือก ตั้งค่าโปรแกรม

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าโปรแกรม-เมนู

2.  โปรแกรมจะทำการเปิดหน้าจอ การตั้งค่าโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก แก้ไขข้อมูล ดังภาพด้านล่าง

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าโปรแกรม-แก้ไขข้อมูล

3.  หลังจากนั้น ในส่วน การพิมพ์ใบรับรถ สามารถเลือกรูปแบบตามต้องการ  ดังภาพด้านล่าง

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าโปรแกรม-บันทึก

 

เมื่อทำการกดปุ่ม บันทึกการแก้ไข  เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า การพิมพ์ใบรับรถ ครับ

*** แสดงตัวอย่าง ใบรับรถ ทั้งสองแบบ

 

— แบบย่อ ขนาดเท่ากับสลิปใบเสร็จ

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - รายงานใบรับรถแบบย่อ

 

— แบบเต็ม จะเป็นขนาด A4 และมีรายละเอียดมากกว่าแบบย่อ

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - รายงานใบรับรถขนาดเต็ม

 

 

 

ใส่ความเห็น