เริ่มต้นการใช้งาน ตอนที่ 1

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาและวันที่ เพื่อให้การทำงานของวันที่ต่างๆในโปรแกรมถูกต้อง ต้องไป set รูปแบบเวลาและวันที่ ใน windows ให้เป็นไทย ก่อน ดังรูป

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - การตั้งค่าเวลาและวันที่

แล้วก็มาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมกันครับ ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จัก การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมกันก่อนครับ  เปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เข้าไปที่เมนู

ตั้งค่าระบบ >>> ตั้งค่าโปรแกรม

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - เมนูตั้งค่าโปรแกรม

โปรแกรมจะทำการเปิด หน้าจอ ตั้งค่าโปรแกรม ขึ้นมา ดังรูป

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าโปรแกรม

การกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ก็เหมือนการแก้ไข ข้อมูลในโปรแกรมตามปกติ ครับ ให้กดปุ่มแก้ไขข้อมูล  ก็สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ แล้วก็กดปุ่ม บันทึกการแก้ไข ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

กำหนดค่าต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดค่า VAT เป็นการกำหนด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( % )

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - การกำหนดค่า VAT

 

ราคาสิ้นค้า เป็นการกำหนดว่า ราคาสินค้าต่างๆนั้น เป็นรูปแบบ ราคารวม VAT หรือ เป็นแบบ ราคายังไม่รวม VAT การเลือกมีผลต่อการคิดเงินและการออกใบเสร็จ

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - กำหนดราคาสินค้ารวม VAT

 

ระบบลูกหนี้ เป็นการเปิด ปิด ระบบลูกหนี้

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - เปิดปิดระบบลูกหนี้

  • ถ้าทำการเปิด โปรแกรมจะยอมให้ทำการชำระเงินแบบไม่เต็มจำนวนได้

 

พิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติ เป็นการเปิด ปิด การพิมพ์ใบเสร็จแบบอัตโนมัติ

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติ

  • เปิด มีผลที่หน้าจอชำระเงิน เมื่อทำรายการ และรับเงิน ถ้าเลือกเปิด โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ใบเสร็จออกมาทันที  และสามารถเลือกรูปแบบใบเสร็จได้ ว่าต้องการพิมพ์แบบเต็ม หรือแบบย่อ

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่ารูปแบบใบเสร็จแบบอัตโนมัติ

  • ปิด จะไม่ทำการพิมพ์ใบเสร็จหลังจากทำรายการรับเงิน ที่หน้าชำระเงิน

 

วันที่เอกสาร เป็นการกำหนดว่า ให้แก้ไขวันที่ในหน้าจอใบรับรถได้ หรือ ห้ามแก้ไข

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - กำหนดวันที่เอกสาร

 

การพิมพ์ใบรับรถ เป็นการกำหนดว่า ให้โปรแกรมทำการพิมพ์ใบรับรถ ในรูปแบบเต็ม หรือ แบบย่อ (มีผลที่หน้าจอใบรับรถ)

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - ตั้งค่าพิมพ์ใบรับรถ

 

กำหนดค่า ลิ้นชักเก็บเงิน เป็นการกำหนดค่า com port ที่ใช้ต่อกับลิ้นชักเก็บเงิน ถ้าไม่มีก็ให้เลือกเป็นไม่ใช้งาน

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - กำหนดค่าลิ้นชักเก็บเงิน

  • เมื่อกำหนด com port แล้วผู้ใช้สามารถทดสอบได้ โดยการกดปุ่มทดสอบเปิดสิ้นชักเก็บเงิน โปรแกรมจะสั่งให้ลิ้นชักเก็บเงินเปิดออกมา

 

ชื่อปริ้นเตอร์แบบย่อ เป็นการกำหนด Printer name ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ(แบบย่อ)

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - กำหนดค่าชือปริ้นเตอร์ แบบย่อ

  • ถ้าท่านใดใช้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ก็ต้องใส่ Printer Name ของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จลงไป
  • ถ้าไม่มี ก็ปล่อยว่างๆครับ

 

ชื่อปริ้นเตอร์แบบเต็ม เป็นการกำหนด Printer Name ของเครื่องพิมพ์ ที่ใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จและใบรับรถแบบเต็ม (A4)

โปรแกรมคาร์แคร์ Carcare Genius - กำหนดค่าปริ้นเตอร์ แบบเต็ม

  • ถ้าไม่ใส่ โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ไปที่เครื่องปริ้นเตอร์ที่ set default ไว้กับ windows ครับ

ทั้งหมด ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆให้กับโปรแกรม ตอนต่อไป จะเป็นการตั้งค่าบริษัท และการกำหนดผู้ใช้งาน และสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ครับ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น