วิธีการสั่งซื้อ

shop-cart-icon

  •  เริ่มต้นทำรายการสั่งซื้อ โดยติดต่อของสั่งซื้อได้ที่   092-916-1573  หรืออีเมล์  sale@createsoft.co.th
  • ทางเราจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อ และแจ้งวิธีการชำระเงิน ให้ทางอีเมล์ ที่แจ้งไว้
  • ลูกค้าทำการโอนเงิน ผ่านทาง  ATM หรือ Internet Banking ต่างๆ
  • หลังจากโอนเงินแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการโอนเงิน  ทางอีเมล์     โดยบอกรายละเอียด วัน เวลา และธนาคารที่โอน ทางเราจะตรวจสอบเงินผ่านทาง online banking ตามที่ลูกค้าแจ้งมา ถ้าไม่พบยอดจะติดต่อลูกค้าทันที
  • ถ้าต้องการใบเสร็จรับเงิน  กรุณาแจ้งด้วย โดยแจ้งชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน และ ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ
  • หลังจากตรวจสอบการโอนเงินแล้ว  ลูกค้าจะได้รับอีเมล์  ยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย  ทางเราจะจัดส่ง CD โปรแกรม พร้อมคู่มือต่างๆ ให้ทางไปรษณีย์  (EMS) หรือ ติดตั้งแบบออนไลน์ ผ่านทาง Team Viewer

ใส่ความเห็น