ประโยชน์ที่จะได้รับ ?

report-6   report-2

เมื่อใช้โปรแกรม Carcare Genius

  • เก็บบันทึก การขายสินค้า หรือ การบริการ ในแต่ละวัน  ทำให้มั่นใจได้เรื่องการเก็บเงินต่างๆ
  • รู้ถึง ต้นทุน รายรับ รายจ่าย ที่แท้จริง  ในแต่ละเดือน  เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เพิ่มลด รายรับ รายจ่ายต่างๆ
  • มีข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อช่วยในการบริหารธรุกิจคาร์แคร์  เช่น  สินค้าตัวไหนขายดี  , สินค้าตัวไหนที่ต้องสั่งซื้อ  หรือ  การบริการแบบไหนที่ลูกค้าใช้บริการมากที่สุด
  • ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการ ในแต่ละช่วงเวลา
  • การทำงานสะดวกสบาย และเป็นระบบมากขึ้น  สามารถตรวจสอบได้
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และความทันสมัย

report-4   SEO-icon

ใส่ความเห็น