การติดตั้งโปรแกรม | Install Program

ก่อนอื่นผู้ใช้ต้องทำจัดเตรียมและสำรวจเครื่องคอมพวิเตอร์ ที่จะใช้ในการติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius ก่อนโดยเครื่องนั้นจำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office 2007 ขึ้นไปนะครับ

ต้องเป็นเวอร์ชั่น 2007 หรือใหม่กว่านะครับ ถ้าเก่ากว่า โปรแกรมจะไม่รองรับและไม่สามารถใช้งานได้ และรายละเอียดความต้องการขั้นต่ำมีดังนี้

ใช้ได้กับ Windows XP Service Pack 3 , windows 7 , windows 8 , windows 10
ต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 500 MB
CPU ความเร็ว 1.4 GHz ขึ้นไป
RAM 1 GB ขึ้นไป

หลังจากนั้นให้ทำการใส่แผ่นติดตั้ง และทำตามขั้นตอนเลยครับ

ขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius

1. ทาการเรียกโปรแกรมตัวติดตั้ง ไฟล์ชื่อ CarcareGenius_1.0_setup.exe (ตัวเลข 1.0 อาจเปลี่ยนไปตามตัวเลขเวอร์ชั่นของโปรแกรม )

file_setup

2. โปรแกรมจะทาการ Extract file เพื่อทาการติดตั้งดังรูป

install-2

  • หากยังไม่มีการติดตั้ง Microsoft .Net Framework 4.0 จะปรากฎหน้าจอดังรูป

install-3-1

  • กดปุ่ม Install เพื่อทาการติดตั้ง

install-3-2

3. โปรแกรมแสดงหน้าจอการติดตั้ง ให้กดปุ่ม Next >

install-3

4. อ่านข้อตกลง/สัญญา ตามที่แสดง ยินดียอมรับตามข้อตกลงให้เลือก I accept the terms in the license agreement และกดปุ่ม Next >

install-4

5. ใส่ User Name และ Organization หลังจากนั้นกดปุ่ม Next >

install-5
6. จะปรากฎหน้าจอดังรูป ให้กดปุ่ม Install

install-6

7. โปรแกรมจะทาการติดตั้ง Carcare Genius ดังรูป

install-7

8. กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

install-8

9. ในกรณีที่เป็น Windows 7 หรือใหม่กว่าขึ้นไป
เมื่อโปรแกรม Carcare Genius ถูกเรียกขึ้นมา ให้ทาการปิดโปแกรม แล้วไปที่ desktop คลิกขวาที่ไอคอน Carcare Genius เลือก Properties หลังจากนั้น เลือกที่ Compatibility

install-9

ในหัวข้อ Privilege Level ให้ทาการเลือก Run This Program as an administrator หลังจากนั้นกดปุ่ม OK

เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม Carcare Genius  ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งาน โดยเปิดจากหน้าจอ Desktop หรือ ไปที่ start >> All Program >> Createsoft >> Carcare Genius

ใส่ความเห็น