ความต้องการระบบขั้นต่ำ

Devices-computer-icon

เครื่องที่ใช้จะต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

  • Windows XP Service Pack 3  หรือ  windows 7  ขึ้นไป (windows 10 ใช้ได้)
  • ต้องติดตั้ง MS-Office 2007 ขึ้นไป
  • ต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย  500 MB
  •  CPU ความเร็ว 1.4 GHz ขึ้นไป
  • RAM 1 GB ขึ้นไป

ใส่ความเห็น